Jestem radcą prawnym i absolwentem Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

• W maju 2004 r. obroniłem pracę magisterską pod tytułem ,,Ochrona prawna patentu na wynalazek”, uzyskując tytuł magistra prawa.

• Od 2014 r. jestem radcą prawnym. Aplikację radcowską odbyłem przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Łodzi, a w 2014 r. po złożeniu egzaminu radcowskiego uzyskałem tytuł radcy prawnego. Obecnie jestem członkiem Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie, nr wpisu WA 11023.

Świadczę pomoc prawną zarówno na rzecz przedsiębiorców jak i osób fizycznych. Pomoc prawna polega w szczególności na zastępstwie procesowym Klientów przed sądami, urzędami administracyjnymi oraz innymi organami państwowymi i samorządowymi, sporządzaniu opinii prawnych i pism procesowych, oraz udzielaniu porad prawnych.

Posiadam bogate doświadczenie w reprezentowaniu lekarzy oraz placówek medycznych przed sądami powszechnymi oraz innymi organami.

Moje preferowane obszary działalności to: prawo medyczne, prawo spółek handlowych oraz procesy odszkodowawcze.

Posługuję się językiem angielskim.

Czas wolny najchętniej spędzam z rodziną, uprawiam także sport, w szczególności bieganie i pływanie. Podczas urlopu można mnie spotkać na szlakach górskich w Bieszczadach.

  • 21.05.2004

    Uzyskanie tytułu magistra prawa Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego

  • 27.05.2014

    Wpis na listę radców prawnych

    27.05.2014