reprezentacja przed urzędami, organami i sądami

Oferuję pomoc prawna z zakresu prawa administracyjnego, która obejmuje reprezentację przed sądami, oraz innymi organami administracji publicznej i urzędami.

Sporządzanie pism w toku postępowań

Sporządzam pisma w toku postępowania administracyjnego, takie jak odwołania, zażalenia, wnioski o wszczęcie postępowania czy skargi.

Przygotowuję również skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego i skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.