Dokumentacja medyczna, a informacja o stanie zdrowia ubezpieczonego

W praktyce obsługi podmiotów leczniczych często spotykałem się z sytuacją, gdy ubezpieczyciele pojęcie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego uważali za tożsame z prawem do żądania dokumentacji medycznej. Czy zatem prawo ubezpieczyciela do żądania informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego jest tym samym, co prawo do żądania przez ubezpieczyciela dokumentacji medycznej?