sprawy pracownicze

Oferuję Państwu profesjonalną obsługę prawną w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności w kwestiach żądania przywrócenia do pracy, żądania odszkodowania za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy oraz przywrócenia poprzednich warunków pracy i płacy.

W sprawach pracowniczych odwołujący się Pracownik w wielu przypadkach może liczyć właściwie tylko na siebie dlatego tak ważne jest wsparcie prawnika, który będzie profesjonalnie reprezentował Pracownika w sądzie i zabezpieczał Jego interesy, aby doprowadzić sprawę do korzystnego finału.

Sprawy z zakresu prawa pracy

Zapewniam zastępstwo procesowe przed sądem w sprawach z zakresu prawa pracy, w szczególności o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zapłatę odprawy pieniężnej, oraz odszkodowanie za naruszenie zasady równego traktowania w zatrudnieniu. Prowadzę także sprawy o mobbing.

Sprawy z zakresu ubezpieczeń społecznych

Świadczę pomoc prawną w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych, która obejmuje sporządzanie środków odwoławczych od decyzji ZUS i innych organów rentowych. Reprezentuję Klientów przed sądami w sprawach dotyczących ubezpieczeń społecznych, emerytur i rent  oraz innych świadczeń od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.