Pomoc prawna dla klientów indywidualnych

Świadczę obsługę prawną na rzecz Klientów indywidualnych w zakresie prawa medycznego, prawa cywilnego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych oraz prawa administracyjnego. Oferuję również pomoc prawną w sprawach z zakresu prawa upadłościowego, w szczególności w postępowaniach o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Sprawy sądowe

Reprezentuję Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, administracyjnych i pracowniczych. Sporządzam pisma w toku postępowania: pozwy, wnioski, zażalenia i apelacje.

Pomoc prawna w opiniowaniu umów

Oferuję Państwu pomoc prawną w przygotowywaniu i opiniowaniu wszelkie rodzaju umów z zakresu prawa cywilnego (umowa sprzedaży, dostawy, zlecenia, o dzieło, o roboty budowlane, najmu, dzierżawy), oraz z zakresu prawa pracy.