Zaświadczenie o wpisie na listę radców prawnych

Uchwałą nr 383/IX/2014 Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi z dnia 27 maja 2014 roku zostałem wpisany na listę radców prawnych. Wpis wraz ze złożonym w dniu 30 czerwca 2014 roku ślubowaniem uprawnia mnie do wykonywania zawodu radcy prawnego.

Certyfikat ukończenia kursu podyplomowego w szkole Prawa Procesowego Ad Exemplum.

Ukończyłem kurs z zakresu prawa procesowego oraz umów organizowany przez Szkołę Prawa Procesowego Ad Exemplum

Kurs obejmował 115 jednostek szkoleniowych z następującej tematyki:

  1. Prawo cywilne materialne i procesowe
  2. Prawo karne materialne i procesowe
  3. Postępowanie administracyjne i administracyjno-sądowe
  4. Zasady konstruowania umów i opinii prawnych

Certyfikat ukończenia kursu  języka angielskiego biznesowego

W dniu 12 sierpnia 2005 roku złożyłem z wynikiem pozytywnym egzamin z języka angielskiego biznesowego organizowanego przez Londyńską Izbę Handlowo – Przemysłową (LCCI London Chamber of Commerce & Industry).