ogłoszenie upadłości

Pomagam osobom, które z różnych względów stały się niewypłacalne i chciałyby ogłosić upadłość konsumencką. W takim przypadku oceniam szanse ogłoszenia upadłości i przygotowuję wniosek o ogłoszenie upadłości oraz reprezentuję Klientów przed sądem.

Oddłużenie konsumenta

Obecnie głównym celem postępowania upadłościowego wobec konsumentów jest prowadzenie tego postępowania w taki sposób, aby umożliwić umorzenie zobowiązań upadłego konsumenta niewykonanych w toku postępowania upadłościowego. Inaczej mówiąc najważniejsze jest oddłużenie konsumenta, co oznacza, że można ogłosić jego upadłość nawet wtedy, gdy konsument nie posiada żadnego majątku, a postępowanie upadłościowe ma zmierzać jedynie do oddłużenia konsumenta.