pomoc prawna w sprawach cywilnych

Świadczę pomoc prawną i udzielam porad prawnych w sprawach z zakresu:

  1. prawa rzeczowego: zasiedzenie, zniesienie współwłasności, ochrona własności i posiadania, służebności, użytkowanie
  2. prawa spadkowego: stwierdzenie nabycia spadku, przyjęcie i odrzucenie spadku, zachowek, dział spadku
  3. zobowiązań: sporządzenie i opiniowanie umów m.in. najmu, zlecenia, o dzieło
  4. prawa rodzinnego: rozwód, separacja, ustalenie kontaktów z dzieckiem, władza rodzicielska

Sprawy sądowe

Reprezentuję Klientów przed sądami wszystkich instancji w sprawach cywilnych, rodzinnych i spadkowych. Sporządzam i przygotowuję pisma procesowe, takie jak pozwy, apelacje, zażalenia i wnioski.

Wypadki komunikacyjne

Zapewniam kompleksową pomoc prawną osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych.  Zgodnie z polskim prawem ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych jest obowiązkowe. Oznacza to, że jeżeli jesteś poszkodowany w wypadku drogowym możesz dochodzić swoich roszczeń od ubezpieczyciela sprawcy.

Pomagam Klientom w dochodzeniu roszczeń zarówno przed sądem, jak i na etapie przedsądowym. Nierzadko ubezpieczyciel może Ci wypłacić odszkodowanie już na etapie przedsądowym.

Jeżeli suma pieniężna, którą będzie chciał Ci wypłacić ubezpieczyciel, nie będzie dla Ciebie satysfakcjonująca, zapewniam reprezentację procesową przed sądem.

Opiniowanie umów

Posiadam bogate doświadczenie w zakresie opiniowania umów cywilnoprawnych, w szczególności umów najmu, zlecenia czy o dzieło.

Czy wiesz, że wiele umów najmu zawieranych z osobami prywatnymi (lokatorami) jest niezgodna z prawem ? Wiąże się to z faktem, że prawa i obowiązki lokatorów reguluje odrębna ustawa, która zapewnia lokatorom szereg praw. Stosowanie w umowie zapisów sprzecznych z przepisami ustawy skutkuje nieważnością umowy w całości lub w części.